[ Webhosting profitux.cz ]
9.6.2009
Zhodnocení 1. ročníku na FIT VUT
Aneb jak jsem se pro ty čtyři měsíce volna musel nadřít. Když jsem před rokem nastupoval ještě plný iluzí na novou školu, ani náhodou jsem netušil, čím si projdu.
Nejdříve napíšu pár slov o systému předmětů a zkoušek, ať vám je pak jasné, k čemu jsou ty body a kredity, o kterých se budu později zmiňovat.
Kredity slouží k "manipulaci" s předměty. Každý předmět je za učitý počet kreditů a při jeho udělání se vám tato hodnota strhne z kreditového maxima. Na bakalářské studium je vyhrazeno 180 kreditů. Velkou část z nich využijete na povinné předměty, za zbytek si pak můžete navolit, co je libo. Pro postup do dalšího roku je zapotřebí dosáhnout určitého počtu kreditů. Většinou ale není kreditů tolik, abyste si mohli zvolit víc než 2 nebo 3 volitelné předměty za semestr. Pokud jste opravdoví nerdi, lze požádat o navýšení kreditového stropu, ale pochybuju, že něco takového někdy využiju xD
Body jsou pak v rámci předmětů. Lze je získat účastí nebo plněním úkolů na cvičeních a v laboratořích, děláním projektů apod. Takto získané body zarovnává do stovky půlsemestrálka a semestrálka (většinou více jak 50b). U některých předmětů je nutné získat zápočet (tj. určitá podmínka, bez ní vás nepustí ke zkoušce), bývá to většinou získání určitého počtu bodů nebo například vypracování nějakého projektu. Většinou platí, že pokud se snažíte v průběhu roku, zkouškové je pak celkem v klidu - bodů máte nahnáno a zkoušku stačí dát za pár. Skoro všechny zkoušky jsou písemné.

První semestr
Na začátek nám přichystali následující porci předmětů:

IAS (Assemblery)
Jedničky a nuly. V tomhle předmětu se nás snažili naučit programování na té nejnižší úrovni - takže jsme se defakto učili pracovat s registry procesorů, binárními čísly a jazykem symbolických instrukcí NASM. Do předmětu patřila i cvika (ve kterých jsme mohli získat body), kde jsme získané dovednosti procvičovali v praxi. Většinou to nejhůře odnášely skupiny s cvikami na začátku týdne, které pak už jen varovaly ostatní, co přijde. Zkoušky byly v pohodě, předmět nebyl zas tak náročný ani těžký na pochopení.

IDA (Diskrétní matematika)
Věc pro opravdové labužníky. Kdesi jsem četl, že se nazývá diskrétní proto, že si přednášející nechá většinu věcí pro sebe, a nemůžu než souhlasit. IDA není matematika, nýbrž spíše nějaká zvrácená forma filozofie. Podivné teorie množin, čáry s maticemi a relacemi, grafy, zobrazení a kdejaké dalěí ohavnosti. Kovár Martin, doc. RNDr., Ph.D. to navíc vysvětloval dosti zmateně, takže z přednášek se moc pobrat nedalo. Klíčová byla tedy účast na cvičeních, kde se probíraly příklady z látky probrané na přednášce, doskrát i to bylo však málo. Druhá skupina, co měla Durnovou Helenu, Mgr., Ph.D., to měla prý o něco málo lepší (co jsem viděl přednášky tak mohu potvrdit). Body se daly nasbírat na domácích úkolech, které se naštěstí kolektivně řešily na nejmenovaných studentských fórech. Zkouška byla velká neznámá, na které mě nakonec zachránil příklad na relace a já těsně prošel.

ITO (Teorie obvodů)
Předmět, z něhož jsem měl lidově řečeno největší bobky. Pokud jste na střední neměli rádi tu část fyziky, kde se probírají různé elektrické jevy, součástky a obvody, ITO si rozhodně neoblíbíte. Počítání všemožných proudů, odporů, napětí apod. v obvodech na různém stupni šílenosti, o tom je ITO. Ježíš mě ale asi miluje, protože má tento předmět pod palcem kolega Kunovský, který je neskutečný dobrák a veselá kopa. Na začátku nám na rovinu řekl, že to nebude hrotit, protože na tu školu většina z nás šla kvůli úpně jiným věcem - v čemž měl ale velkou pravdu. Body byly rozděleny mezi půlsemestrálku, semestrálku a povinný projekt spočívající ve spočítání několika příkladů a jejich odevzdání v digitální podobě (opět thx fóra).

IUS (Softwarové inženýrství)
Nejvíce povídací předmět, veskrze skoro samá teorie. Byl zaměřen na management softwarových projektů, a to z různých pohledů. Přednášky inženýra Křeny byly docela poutavé a zábavné, druhý přednášející Kočí už tak dobře mluvit neuměl. Body šly získat za projekty (dokumentace, návrhy vývojových diagramů) a za zkoušku. Na tu jsem se učil stylem "nabiflovat skripta a použít". Nicméně zvládnout se to dalo za pár dní v pohodě i přes to, že jsem nebyl na většině přednášek. Ještě bych se mohl zmínit, že v rámci IUS jsme podstoupili knihovnický kurz IVIG, určený k tomu, aby nás seznámil se školní knihovnou, internetovými katalogy, zdroji informací, citacemi apod.

IZP (Základy programování)
Mnoha studenty nenáviděný předmět, který měl za cíl naučit nás aspoň trochu programovat v jazyce C. Většinou působil problémy hlavně lidem, kteří dříve nic neprogramovali. Céčko je na FIT jinak hodně populární a IZP je dobré (ne-li nutné) zvládnout, protože s programováním v něm a jemu podobných C++ a Javě se na FITu ještě později mnohokrát setkáte. Na semestr byly zadány čtyři projekty, které mi připravily hodně bezesných nocí. S projekty byla opravdu sranda, protože byl kolikrát problém pochopit, jak je myšleno zadání (to tvořilo kolikrát nejsložitější část celého projektu). Bohužel to je dost špatná vlastnost vzhledem k tomu, že jsou kladené dost přísné požadavky na dodržení parametrů projektu.

Intermezzo
Já osobně jsem byl celý první semestr vyjukaný jako vyoraná myš. První půlka byla OK, ale jak se začaly pomalu objevovat půlsemestrálky a blížit první deadline projektů, nervozita drasticky vzrostla a nepřestala až do konce. Prostě konstantní tlak. Byl jsem z toho pořád dost špatný a vážně jsem přemýšlel o přestupu jinam. Jenže volno po prvním zkouškovém netrvalo dlouho a přišel...

Druhý semestr
V druhém předmětu přibyly dva nepovinné předměty, které jsme si vybírali ze čtyř dostupných. Byly to ITW (Tvorba webů), ITY (Typografie a publikování), IJC (Jazyk C) a ISJ (Skriptovací jazyky). Na tvorbu webů bývá bohužel pravidelně nával a protože já debil se překlikl při přihlašování, skončil jsem nakonec s ITY a IJC. Povinné předměty vypadaly následovně:

IFY (Fyzika)
Další, mnohými proklínaný předmět, vedený FEKTem, sesterskou fakultou FITu (kterou máme všichni moc rádi). Přednášky byly nudné a ráno, a tak jsem na ně nechodil. Pro získání zápočtu bylo nutné navštěvovat (všechny!) laboratorní cvičení a vypracovávat z nich protokoly. Neskutečný opruz, ale bohužel podmínka k zápichu. Aspoň z nich byly nějaké body. Krom toho v IFY byly počítačová cvičení zaměřená tuším na Maple - také za body. Půlsemestrálka se docela dala s naučením se pár vzorců, na semestrálce bylo už bohužel nutné některé těžší příklady názorně počítat a vysvětlovat. V tomto případě me zachránil mp3 player maskovaný za kalkulačku (jež má jako součást firmware), v němž jsem měl nacpané všemožné vypočítané příklady, vzorce a jiné tahákové materiály. Byl to krutý boj, ale vyšlo to. Díky bohu, fyziku snad už nikdy neuvidím.

IMA (Matematická analýza)
Matematika ve své pochopitelnější podobě. V IMĚ se vyřádíte s derivacemi a integrály, s funkcemi, s jejich grafy apod. A to jak 2D, tak i 3D! Přednášky byly bohužel opět ubíjející, což zase znamená stěžejní cvika (s písemkou za body vždy na konci). To nám ještě zpestřovali domácími úlohami (rozdělovaným mezi týmy lidí, taktéž za body) a PC cvika (body, body, body). Půlsemestrálka nebyla, semestrálka se skládala z 6ti různých příkladů. Naštěstí k ní byly povoleny skripta (360 stránek velmi špatně pochopitelného čtení, do nichž se ale výborně zašíval tahák).

INC (Návrh číslicových systémů)
Defakto pokračování IAS z prvního semestru. Tentokrát ovšem z techničtější části - konstrukce logických obvodů pomocí log. prvků AND, OR apod., pak následné konstrukce složitějších obvodů a zařízení. Probírala se zde také teoretická stránka věci - booleovská logika a věci s ní související. Předmět obsahoval jen jeden projekt s FITkitem (podivnou věcí, která vypadá jako napůl obnažený časovač k C4, dostane se v knihovně na výpůjčku a cpe se do ní VHDL kód). Byl to asi nejjednodušší projekt za celý první ročník, nejhorší na něm bylo zprovoznění FITkitu a instalace potřebného SW. Na půlsemestrálku i semestrálku se dalo v pohodě naučit (z části z opory, z části ze slidů, z části ze starých písemek).

IOS (Operační systémy)
Dle mého názoru nejzajímavější předmět, probírající operační systémy z různých stránek. Vysvětluje se zde např. jak funguje souborový systém, stránkování paměti, co jsou to procesy a jak je synchronizovat, prostě hromada relativně zajímavých věcí. Body lze získat na zkoušce a dvou projektech, které jsou ale na velmi vysoké úrovni obtížnosti a opruzovosti. Doc. Vojnar svůj předmět bohužel bere až příliš vážně a tak i zkoušky z předmětu bývají opravdové síto. Hodně lidí to nedotáhne ani k zápočtu a i na třetím termínu zkoušek potkáte mrtě lidí. Je to jeden z předmětů, který prváci nejčastěji opakují, tak bacha na něj!

IPR (Prvky počítačů)
Poněkud nečekaně se pod líbezným názvem předmětu skrývá další pokračování, tentokrát ITA. Po prvním semestru jsem skákal radostí, že mám obvody za sebou, tady mi však sklaplo. To samé a ještě horší, naštěstí opět s doc. Kunovským. Spoustu bodů lze nahnat na relativně "user-friendly" cvikách. Zastřešuje to půlsemestrálka a semestrálka, které se naštěstí dají udělat bez jakékoliv znalosti předmětu. Pokud nemáte vyloženě smůlu, dostanete kotel bodů, i když písemku zgruntu natipujete. Mé díky patří Kunovskému, jinak by pro mě tenhle předmět byl pěkná osina v řiti (platí jak pro IPR tak ITO).

IJC (Jazyk C)
Rozšíření IZP o spoustu docela zajímavých věcí, klade si za cíl udělat z vás nabušeného kodéra. Nejzajímavější částí předmětu byly projekty (celkem za 30b), zkouška byla jednoznačně nejhorší peklo. Pokud nemáte v hlavě překladač, jde to jen hodně špatně. Je to jediný předmět, který jsem se rozhodl neudělat - projekty mi daly své a zkouška je formalita. Kredity za něj se budou hodit jinde.

ITY (Typografie a publikování)
Kurz o sazbě dokumentů a sazebním systému LaTeX vedený Ingem. Křenou. Opět docela zajímavý předmět, který hodně staví na projektech (bohužel místy nudných, ale lze za ně získat až 70b). Uzavírající zkouška je pak za 30 a je k ní povolen tahák formátu A4, na který není problém směstnat většinu potřebných příkazů LaTeXu i s troškou té teorie.

Závěr
Jak jsem byl první semestr mimo, tak jsem si to druhý vynahradil. Přes bláhové předsevzetí "budu chodit na přednášky" jsem nakonec byl na jejich naprostém minimu a řešil jsem hlavně cvika, projekty a laborky. Na zkoušky se stačilo naučit pár dní předem, jak na půlsemestrálky, tak na semestrálky. Prostě - lačes. Přestup jinam jsem nakonec (nejen) vlastní chybou prošvihl, ale když nad tím přemýšlím, možná bych ani nechtěl. Tahle škola má spoustu výhod a byla by škoda je zahodit. Stačí jen přežít začátky a zvyknout si, pak už to jde. Teď mě čekají zasloužené 4 měsíce volna a radši ani nechci vědět, co nám nachystají pak - zvěsti jsou ale děsivé xD